Serie A. Släta ringar 4mm x 1mm och passande kombo ringar

Serie B. Släta ringar 4mm x 2mm och passande kombo ringar